Mobirise

Гипс картон плочи со различни димензии
ГРАДЕЖНА ПЛОЧА GKB

Италијански стил:
Лајсни за тавани (702, 703, 705, 707, 715, 720, 725, 735, 740, 741, 743, 750, 755, 760, 763, 777, 780, 785, 790)
Лајсни и агли за тавани и ѕидови (RF803DG, RF803DP, RF803L, 709, 710, 745, 770, 803, 745D, 745L, 709L, 803L
Европски стил:
Лајсни за тавани (F5L, Z8L, Z9L) Лајсни и агли за тавани (P4L) Лајсни и агли за тавани и ѕидови (W1L) Розетни (B24, C00, C15, C22, C33, 01A) Елементи (M 11 L и M 03 L)
Екстрастил:
Лајсни за тавани (X75 и Х76)

ИНСТАНТ ТОПЛИ НАПИТОЦИ

КАФЕ ВЕНДИНГ ГРУПА