Производи

голем број производи, секогаш достапни

Mobirise

Гипс картон плочи со различни димензии

ГРАДЕЖНА ПЛОЧА GKB

Mobirise

Гипс картон плочи со посебна намена

ИМПРЕГНИРАНА ПЛОЧА GKB-I
ПРОТИВПОЖАРНА ПЛОЧА GKF
ФОРМ ПЛОЧА 

Mobirise

Профили за подконструкција

UD ПРОФИЛ
CD ПРОФИЛ
UW ПРОФИЛ
CW ПРОФИЛ

Mobirise

Монтажен прибор за „Кнауф“ систем

http://knauf.mk/product ( пребарување: сува градба/монтажен прибор)

Mobirise

Алати од линијата на „Кнауф“

http://knauf.mk/product/(пребарување: алати)

Mobirise

Разни производи од линијата на „Wurth“

WURTH ПРОИЗВОДИ

МАЛТЕРИСУВАЊЕ ВО „ЕДЕН ЧЕКОР“ СО М-75

Специјални особини: пријатен за кожата, еластичен, издашен, еднослоен, голема брзина на малтерисување, минимум растур на материјал, брзо се стврднува, отпорен на гребење, отпорен на ковање, ја регулира климата, го задржува огнот, можност да се структурира површината, можност за лепење тапети и керамика.

ПОСЕТА НА РУДНИК И ФАБРИКА ВО ДЕБАР

Адреса

Михаил Апостолски Дончо 5,
Новачки пат бб,
Битола

Контакт

Email: presingbt@t.mk                    
мобилен: 070/311-483                   
телефон: 047/240-163

Make a free website - Learn more