1

„ПРЕСИНГ“ -дооел од Битола е формирано во 2003-та година со основна дејност продажба на елементи за сува градба од „Кнауф“.

2

Во стовариштето лоцирано на ул. Михаил Апостолски Дончо, бр. 5 - „Новачки пат“ веднаш после кружниот тек, може да се снабдите со сите видови и димезии на гипс-картон плочи, метална потконструкција и галантерија, штрафовска стока и прашкасти градежни материјали за лепење, малтарење и бандажирање на споеви.

3

Дополнително, секогаш достапни: декоративни лајсни од стиропор во разни стилови, термоакустични изолациони градежни материјали, монтажен прибор и професионални алати кои се користат при сувата градба и кои не можете да ги најдете на друго место.

СТАПЕТЕ ВО КОНТАКТ

 Пратете порака

контактирајте нè за било каква информација

секогаш подготвени за соработка и предлози

Phone: +389 70 311 483
Email: presingbt@t.mk

Адреса

Михаил Апостолски Дончо 5,
Новачки пат бб,
Битола

Контакт

Email: presingbt@t.mk                    
мобилен: 070/311-483                   
телефон: 047/240-163

Built with Mobirise - More