bootstrap button

„ПРЕСИНГ“ -дооел од Битола е формирано во 2003-та година со основна дејност продажба на елементи за сува градба од „Кнауф“. Во стовариштето кое е на „Новачки пат“ веднаш после кружниот тек, може да се снабдите со сите видови и димезии на гипс-картон плочи, метална потконструкција и галантерија, штрафовска стока и прашкасти градежни материјали за лепење, малтарење и бандажирање на споеви. На лагер секогаш има и голем избор на декоративни лајсни од стиропор, термоакустични изолациони градежни материјали, монтажен прибор и професионални алати кои се користат при сувата градба и кои не можете да ги најдете на друго место.

Стево Ѓоргиевски
директор

Bootstrap 4 has been noted

Bootstrap 4 has been noted as one of the most reliable and proven frameworks and Mobirise has been equipped to develop websites using this framework.

Игор Ковачевски
продавач

One of Bootstrap 4's big points

One of Bootstrap 4's big points is responsiveness and Mobirise makes effective use of this by generating highly responsive website for you.

Катерина Наумова
администрација, продажба

Google has a highly exhaustive list of fonts

Google has a highly exhaustive list of fonts compiled into its web font platform and Mobirise makes it easy for you to use them on your website easily and freely.

Локација

СЛЕДИ ГО ПРЕСИНГ