bootstrap button

„ПРЕСИНГ“ -дооел од Битола е формирано во 2003-та година со основна дејност продажба на елементи за сува градба од „Кнауф“. Во стовариштето кое е на „Новачки пат“ веднаш после кружниот тек, може да се снабдите со сите видови и димезии на гипс-картон плочи, метална потконструкција и галантерија, штрафовска стока и прашкасти градежни материјали за лепење, малтарење и бандажирање на споеви. На лагер секогаш има и голем избор на декоративни лајсни од стиропор, термоакустични изолациони градежни материјали, монтажен прибор и професионални алати кои се користат при сувата градба и кои не можете да ги најдете на друго место.

Стево Ѓоргиевски
директор

Игор Ковачевски
продавач

Катерина Наумова
администрација, продажба

Локација

СЛЕДИ ГО ПРЕСИНГ